👉ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 และผู้สนใจ เข้าฟัง
แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาโท และการรับสมัครทุน ด้านวิศวกรรมขั้นสูง หลักสูตรนานาชาติ 2024 : TAIST-TOKYO TECH 2024
 
📍วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
✍️ลงชื่อเข้าร่วมฟัง https://forms.gle/yCibbBjsDUgCXNwd9
✅รับทรานสคริปกิจกรรม ประเภทเลือกเข้าร่วม จำนวน 2 ชม.
 
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/?fbclid=IwAR1GncfFODCX7KoGnoJkcYVoxviHo0gSx9OjWFawWYmk2lLmwzHODjmuuFE
 
แนะแนวทุนการศึกษา_ป.โท.jpg
 
62403.jpg
 
62404.jpg