✅รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ
UTeM GLOBAL PROJECT BASED LEARNING SUSTAINABLE ENGINEERING SOLUTION
⏰15-28  AUGUST 2024
🇲🇾Faculty of Industrial & Manufacturing Technology & Engineering (FTKIP)

 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) ,Malaysia
✨Program FEE 1,800.00 RM/per participate

📍นศ.ผู้สนใจลงชื่อได้ที่ https://forms.gle/BbXvigsKw5nXqFiw7
👉ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2567

GPBL 2024 Brochure Page1

GPBL 2024 Brochure Page2