ประกาศผ่อนผันทหาร ประจำปี 2568
 
สามารถดาวน์โหลดใบคำร้องขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารได้ที่
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
 
🖇️ ส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2567
ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา (เยื้องป้อมยามหน้าโรงช้าง) ม.อ.
 
 
 
 

อาจเป็นรูปภาพของ ลิงลม และ ข้อความพูดว่า ". หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครีนทร์ ผ่อนผันทหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2568 เอกสารที่ต้องเตรียม ใบคำร้องขอผ่อนผัน 1 ฉบับ หนังสือรับรองการเป็นักศึกษา (ฉบับจริง) 1 ฉบับ สำเนาหมายเรียกทหาร สด.35 2 ฉบับ สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน สด.9 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ สำเนาบัตรนักศึกษา 2 ฉบับ *รับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาทุกอั สั่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้- 27 ธันวาคม 2567 ณสำนักงานหอพักนักศึกษา ณ (เยื้องป้อมยามโรงช้าง) วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.(ในวันและเวลาทำการ) ติดต่อสอบถาม f ผ่อนผันทหารและนศท ม.อ. หาดใหญ่ 074-282681 ตัวอย่างเอกสาร"

 

 

165 2567 การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร Page1

165 2567 การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร Page3