✅รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้ภาษาแและวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ (รับจำนวนจำกัด)
 
⏰วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567  เวลา 14.00-16.00 น.
     ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
     รับทรานสคริปกิจกรรมประเภท : สมรรถนะฯ 2 ชม.
 
📍นศ.ผู้สนใจลงชื่อได้ที่  https://forms.gle/T7nACiMfW3Dx7Sfq9
👉ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 (ปิดรับสมัครก่อนกำหนด กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวน)
 
Poster PR 67