ขั้นตอนการขอเลื่อนสอบ

สำหรับนักศึกษารหัส 61 และ62

คำร้องเลื่อนสอบ11มีค.65

คำร้องขอเลื่อนสอบล่าสุดPV page 0002

 

สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป

คำร้องขอเลื่อนสอบล่าสุดPV

 

 Slide2

Slide3

 

Flow Chart ขั้นตอนคำร้องขอเลื่อนสอบ สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป                                                                                                                                                             

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการสอบ                                                                                                          

คำร้องขอเลื่อนสอบ (ว.ศ.04)
คำร้องขอเลื่อนสอบ  (สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป)

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ                                                                            

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษากักตัวสอบ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประกาศการแต่งกาย (ฉบับภาษาไทย) 
ประกาศการแต่งกาย (ฉบับภาษาอังกฤษ)